MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.23.2012.I Ogłoszenie o zamówieniu Modernizacja ewidencji gruntów i budynków.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych:
1. Harasiuki jednostka ewidencyjna Harasiuki.
2. Banachy jednostka ewidencyjna Harasiuki.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 17 maja 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 160494 - 2012.
Data publikacji 2012-05-17
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy 1
 4. Projekt umowy 2
 5. Warunki techniczne 1
 6. Warunki techniczne 2

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: