MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.30.2012.I Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja stażu zawodowego dla uczniów.
Opis
Ogłoszenie o zamówieniu w przetargu nieograniczonym pn: Organizacja stażu zawodowego dla uczniów w ramach projektu pn: Podkarpacie stawia na zawodowców, którego Partnerem jest Powiat Niżański, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 2 lipca 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 230174 - 2012.
Data publikacji 2012-07-02
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ-
 3. Załączniki 1-4 Formularz ofertowy + oświadczenia
 4. Załącznik 5 - projekty umów
 5. Załącznik 6 - logo
 6. Załącznik 7 - program stażu
 7. Załącznik 8 - program stażu
 8. Załącznik 9 - program stażu
 9. Załącznik 10 - program stażu
 10. Załącznik 11 - program stażu
 11. Załącznik 12 - program stażu
 12. Załącznik 13 - program stażu

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: