MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.35.2012.I. Ogłoszenie o zamówieniu - Organizacja stażu zawodowego - II
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Organizacja stażu zawodowego dla uczniów w ramach projektu pn: "Podkarpacie stawia na zawodowców" którego Partnerem jest Powiat Niżański, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu 12 lipca 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 248826 - 2012.
Data publikacji 2012-07-12
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załączniki 1 - 4 Formularz ofertowy + oświadczenia
 4. Załącznik 5 - projekt umowy
 5. Załącznik 6 - logo
 6. Załącznik 7 - program stażu

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: