MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.39.2012.I Ogłoszenie o zamówieniu-Remont drogi powiatowej Nr 1072R Podolszynka Ordynacka-Lipiny w km 3+463 - 7+463.
Opis Przetarg nieograniczony pn: Remont drogi powiatowej Nr 1072R Podolszynka Ordynacka - Lipiny w km 3+463 - 7+463.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu 23 lipca 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 265276-212.
Data publikacji 2012-07-23
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Kosztorys ofertowy, przedmiar robót
 4. Projekt budowlano wykonawczy
 5. Orientacja
 6. Plan sytuacyjny 1
 7. Plan sytuacyjny 2
 8. Plan sytuacyjny 3
 9. Plan sytuacyjny 4
 10. Plan sytuacyjny 5
 11. plan sytuacyjny 6
 12. Plan sytuacyjny 7
 13. plan sytuacyjny 8
 14. plan sytuacyjny 9
 15. plan sytuacyjny 10
 16. plan sytuacyjny 11
 17. Przekrój normalny 1
 18. przekrój normalny 2
 19. Przekrój normalny 3
 20. Przekrój normalny 4
 21. Spec. tech. - wymagania ogólne
 22. Zawartość opracowania
 23. Spec. tech.
 24. Spec tech.
 25. Spec. tech.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: