MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Ogłoszenie o zamówieniu-Opieka psychologiczna oraz opieka pedagogiczna dla uczniów Zespołu Szkół w Rudniku nad sanem w ramach projektu Podkarpacie stawia na zawodowców.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Opieka psychologiczna oraz opieka pedagogiczna dla uczniów Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem, która bierze udział w projekcie "Podkarpacie stawia na zawodowców", którego partnerem jest Powiat Niżański, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach"
Działanie 9.2 "Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego".

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 24 sierpnia 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 313086 - 2012.
Data publikacji 2012-08-24
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Formularz ofertowy+załączniki
 4. wzór logo
 5. Projekt umowy

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: