MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.46.2012. Ogłoszenie o zamówieniu-Dostawa dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nisku materiałów biurowych i papierniczych oraz eksploatacyjnych.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Dostawa dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Nisku materiałów biurowych i papierniczych oraz eksploatacyjnych do kserokopiarek i drukarek.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 11 września 2012 r. pod numerem 340914 - 2012.

Odpowiedzi na zapytania - poz. 3
Data publikacji 2012-09-11
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Odpowiedzi na zapytania

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: