MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.45.2012.I Ogłoszenie o zamówieniu-Udzielenie kredytu dla Powiatu Niżańskiego.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Udzielenie kredytu w wysokości2.440.000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Niżańskiego na 2012 rok.

Ogłoszenie zostało przesłane do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 12 września 2012 r. pod numerem 2012-126498.

Odpowiedzi na zapytania poz. 26
Odpowiedzi na zapytania poz. 27
Data publikacji 2012-09-12
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Uchwała Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
 4. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej 2012
 5. Opinia RIO deficyt
 6. Opinia RIO dług
 7. Opinia RIO projekt
 8. Opinia RIO sprawozdania
 9. Bilans 2010
 10. Rb27S IV kw. 2010
 11. Rb28S IV kw 2010
 12. RbN, RbZ, RbNDS
 13. Rb IV kw. 2010 SPZZOZ
 14. Bilans 2011
 15. Rb 27S IV kw. 2011
 16. Rb 28S IV kw. 2011
 17. RbN, RbZ, RbNDS
 18. RbZ 27S IV kw. 2011
 19. Rb27S II kw. 2012
 20. Rb 28S II kw. 2012
 21. RbN II kw. 2012
 22. RbZ SPZZOZ II kw. 2012
 23. RbZ, RbNDS II kw. 2012
 24. Zaświadczenie ZUS
 25. Zaświadczenie US
 26. odpowiedzi na zapytania
 27. Odpowiedzi na zapytania
 28. Załącznik 1 - opinia RIO
 29. Załącznik 2
 30. Załącznik nr 2- cd
 31. Załącznik 2 cd
 32. Załącznik - 3 Regon, NIP
 33. Załącznik 4

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: