MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.56.2012.I Ogłoszenie o zamówieniu-Organizacja praktyk zawodowych.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w ramach projektu pn: "Podkarpacie stawia na zawodowców", którego Partnerem jest Powiat Niżański, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 26 października 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 420784 - 2012.
Data publikacji 2012-10-26
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załączniki 1-4
 4. Projekty umów - załącznik 5
 5. Program praktyk
 6. Program praktyk
 7. Wzór logo

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: