MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.61.2012.I Ogłoszenie o zamówieniu-Dostawa materiałów dydaktycznych.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Dostawa materiałów dydaktycznych na potrzeby prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu pn: "Podkarpacie stawia na zawodowców", którego partnerem jest Powiat Niżański, realizowanego w ramach Europejskiego funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 15 listopada 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 452552 - 2012.
Data publikacji 2012-11-15
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: