MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.67.2012.I Ogłoszenie o zamówieniu -Zakup samochodu osobowo-towarowego.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Zakup samochodu osobowo - towarowego do transportu odpadów dla Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 27 listopada 2012 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 475372 - 2012.

Odpowiedź na zapytanie - poz.3
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - poz. 4
Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ poz. 5
Odpowiedzi na zapytania - poz. 6
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - poz. 7
Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ 2 - poz. 8

Odpowiedzi na zapytania - poz. 9
UWAGA!
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Składanie ofert do dnia 7 grudnia 2012 r.do godz. 10:45.
Otwarcie ofert 7 grudnia 2012 r.  o godz. 11:00.

Data publikacji 2012-11-27
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Odpowiedź na zapytanie
 4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 5. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ
 6. Odpowiedzi na zapytania
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2
 8. Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ 2
 9. Odpowiedzi na zapytania

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: