MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.1.2013.I Dostawa podnośników diagnostycznych oraz tabletów w ramach projektu pn: Podkarpacie stawia na zawodowców.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Dostawa podnośników diagnostycznych oraz tabletów w ramach projektu pn: Podkarpacie stawia na zawodowców, którego partnerem jest Powiat Niżański, realizowanego w ramach Europejskiego funduszu społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 18 stycznia 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 26226 - 2013.

UWAGA!
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert do dnia 29 stycznia 2013 r. do godz. 10:45
Termin otwarcia ofert w dniu 29 stycznia 2013 r. o godz. 11:00.


Odpowiedzi na zapytania - poz. 3
Zmieniony formularz ofertowy - poz. 4
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - poz. 5
Odpowiedzi na zapytania - poz. 6
Odpowiedzi na zapytania poz. - 7


Data publikacji 2013-01-18
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Odpowiedzi na zapytania
 4. Zmieniony formularz ofertowy
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 6. Odpowiedzi na zapytania
 7. Odpowiedzi na zapytania

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: