MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.2.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe Nr 1070R Bieliny - Nowa Wieś położonych na terenie obrębów: Bukowina, Ryczki, Hucisko, Nowa Wieś oraz Nr 1072R Podolszynka Ordynacka - Lipiny położonej na terenie obrębu Nowa Wieś.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 29 stycznia w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 39812-2013.

Uzupełnienie do SIWZ - Załącznik nr 5
Data publikacji 2013-01-29
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Umowa - projekt
 4. Warunki techniczne
 5. Załącznik 1
 6. Załącznik 2
 7. Załącznik 3
 8. Załącznik 4
 9. Załącznik 5
 10. Załącznik 6
 11. Załącznik nr 5

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: