MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.3.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu budowa platform z szybem samonośnym w budynkach SOSW w Rudniku nad Sanem.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: "Budowa platformy z szybem samonośnym do pionowego transportu osób niepełnosprawnych w budynku dydaktycznym Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rudniku nad Sanem" oraz "Budowa platformy z szybem samonośnym do pionowego transportu osób niepełnosprawnych w budynku internatu i adaptacja pomieszczenia na łazienkę dostosowaną dla potrzeb podopiecznych mieszkających całodobowo w SOSW."

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 31 stycznia 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 43288-2013.

UWAGA!
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Termin składania ofert do dnia 19 lutego 2013 r. do godz. 10:45.
Termin otwarcia ofert w dniu 19 lutego 2013 r. o godz. 11:00.


Odpowiedzi na zapytania poz. - 45
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 46
Data publikacji 2013-01-31
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Umowa
 4. Przedmiar robót 1
 5. Przedmiar robót 2
 6. Przedmiar robót 3
 7. rys.1
 8. rys. 1.2.
 9. rys. 1.3.
 10. rys. 1.4.
 11. rys. 1.5.
 12. rys. 1.6.
 13. rys. 1.7.
 14. rys. 1.8.
 15. rys. 1.9.
 16. rys. 1.10.
 17. rys. 1.11.
 18. rys. 1.12.
 19. rys. 2.1.
 20. rys. 2.2
 21. rys. 2.3.
 22. rys. 2.4.
 23. rys. 2.5.
 24. rys. 2.6.
 25. rys. 2.7.
 26. rys. 2.8.
 27. rys. 2.9.
 28. rys. 2.10.
 29. rys. 2.11.
 30. rys. 2.12.
 31. rys. 2.13.
 32. rys. 3.1.
 33. rys. 3.2.
 34. ST-0
 35. ST-1
 36. ST-2
 37. ST-3
 38. ST-0
 39. ST-1
 40. ST-2
 41. ST-3
 42. ST-0
 43. ST-1
 44. ST-2
 45. Odpowiedzi na zapytania
 46. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: