MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.4.2013.I Zaproszenie do składania ofert Wykonanie opracowania geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby postępowania administracyjnego oraz aktualizacja operatu ewidencji gruntów i budynków.
Opis
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 14.000 euro
Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE.

Przedmiot zamówienia: Wykonanie opracowania geodezyjnego i kartograficznego na potrzeby postępowania administracyjnego oraz aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków (dotyczącego działek oznaczonych numerami: 4327/2, 4331/1 położonych na obszarze miasta Nisko).

Data publikacji 2013-02-06
 
Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Projekt umowy
 3. Warunki techniczne

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: