MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.9.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa mostu w km 8+530,71 wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Rudnik - Pikuły.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Przebudowa mostu w km 8+530,71 wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1078R Rudnik - Pikuły.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 19 lutego 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 71066-2013.

Odpowiedzi na zapytania - poz. 28
UWAGA! Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Składanie ofert do dnia 11 marca 2013 r. do godz. 10:45,
Otwarcie ofert w dniu 11 marca 2013 r. o godz. 11:00.
Termin wniesienia wadium upływa: 11 marca 2013 r. o godz. 10:45.

Odpowiedzi na zapytania - poz. 29
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - poz. 30
Data publikacji 2013-02-19
 
Załączniki:

 1. Projekt wykonawczy - rozbiórka mostu
 2. rys. 1
 3. rys. 2
 4. schemat rozbiórki
 5. Specyfikacja techniczna - rozbiórka mostu
 6. Przedmiar robót - rozbiórka mostu
 7. Projekt wykonawczy - budowa mostu
 8. Orientacja
 9. Sytuacja
 10. rys. 1
 11. rys. 2
 12. rys. 3
 13. rys. 4
 14. fundament barier
 15. Wytyczeniowy podbór
 16. Specyfikacja techniczna - budowa mostu
 17. Przedmiar robót - budowa mostu
 18. Projekt wykonawczy - dojazd
 19. Orientacja
 20. Sytuacja
 21. Przekroje
 22. Konstrukcja nawierzchni
 23. Specyfikacja techniczna
 24. Przedmiar robót - dojazdy
 25. Ogłoszenie o zamówieniu
 26. SIWZ
 27. Umowa - projekt
 28. Odpowiedzi na zapytania
 29. Odpowiedzi na zapytania
 30. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: