MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.17.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1083 Groble Krzywdy.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1083R Groble - Krzywdy w miejscowości Krzywdy w km 1+378 - 2+140.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27 marca 2013 r. pod numerem 120546-2013.

Sprostowanie - poz. 11
Data publikacji 2013-03-27
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy
 4. Przedmiar robót
 5. Przekrój
 6. Spec. tech. 1
 7. Spec. tech. 2
 8. Spec. tech. 3
 9. Spec. tech. 4
 10. Spec. tech. 5
 11. Sprostowanie

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: