MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.18.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny - Nowa Wieś.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: przebudowa drogi powiatowej Nr 1070R Bieliny - Nowa Wieś w miejscowości Hucisko, Nowa Wieś w km 7+695,38-10+545 wraz z przebudową przepustów w km 9+099,10 i 9+384,70.

ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 122260 - 2013.

Wyjaśnienia do treści SIWZ i załączników - poz. 8
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - poz. 9
UWAGA!
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Ofertę należy złożyć do dnia 16 kwietnia 2013 r. do godz. 11:45.
Otwarcie ofert 16 kwietnia 2013 r. o godz.12:00.

Data publikacji 2013-03-27
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy
 4. Przedmiar robót
 5. Orientacja
 6. Przekroje
 7. Spec. tech.
 8. Wyjaśnienia do treści SIWZ i załączników
 9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: