MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.19.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu Druk publikacji pn: Straże Pożarne w Powiecie Niżańskim.
Opis
Przetarg nieograniczony pn. "Straże Pożarne w Powiecie Niżańskim" w ramach operacji pt. "Opracowanie i wydanie publikacji - Straże Pożarne w Powiecie Niżańskim" współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 działanie 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 28 marca w biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 123908-2013.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - poz. 4
Sprostowanie - poz. 5 
Data publikacji 2013-03-28
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy
 4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 5. Sprostowanie

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: