MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.15.2013.I. Ogłoszenie o wyniku postępowania-Przebudowa drogi powiatowej nr 1083R Groble - krzywdy wraz z przebudową przepustów.
Opis
Ogłoszenie o wyniku postępowania w przetargu nieograniczonym pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1083R Groble - Krzywdy w miejscowości Krzywdy w km 0+031-1+378 i w km 2+140-2+615 wraz z przebudową przepustów w km 0+241, 0+596, 1+325, 2+284, 2+380.
Data publikacji 2013-04-18
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o wyniku postępowania

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: