MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.31.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Niżańskiego.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Niżańskiego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 22 maja 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 199062-2013.

Wyjaśnienia do treści SIWZ - poz. 4
Data publikacji 2013-05-22
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy
 4. Wyjaśnienia do treści SIWZ
 5. 0.0. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 6. 0.1. Przedmiar ZS szkoła
 7. 0.2. Przedmiar ZS warsztat drzewny
 8. 0.3. Przedmiar ZS warsztat metalowy
 9. 0.4. S.T. bud.- Szkoła ZS Rudnik
 10. 0.4a. S.T.- Warszt. Drzew
 11. 0.4b. S.T. Warszt. Metal.
 12. 1.1. Projekt budowlany
 13. 1.2. Mapa Zasad.
 14. 1.3. rzut piwnic szkoła
 15. 1.4. rzut parteru szkoła
 16. 1.5. przekr. szkoła
 17. 1.6. elew.szkoły
 18. 1.7. elew. szkoły
 19. 1.8. rzut warszt. drzew.
 20. 1.9. elew. warszt.drzew.
 21. 1.10. opis do projektu - wzmocnienie wiązara stalowego
 22. 1.11. wzmocnienie wiązara stalowego
 23. 1.12. Warszt. drzewne zest. stol.
 24. 1.13. Warszt. drzewne zest. stol.
 25. 1.14. rzut warszt. met.
 26. 1.15. elew. warszt. met.
 27. 1.16. Zestaw. stol. warszt. met.
 28. 1.17. CO warszt. drzew.
 29. 1.18. CO warszt. met.
 30. 1.19. Instal.pior. szkoła
 31. 1.20. Inst. pior. warszt.drzew.
 32. 1.21. Inst. pior. warszt. met.
 33. 2.1. Przedmiar c.o. szkoła ZS
 34. 2.2. Opis c.o. szkoła ZS
 35. 2.3. S.T. c.o. szkoła ZS Rudnik
 36. 2.4. Rys 1 c.o. plan szkoła ZS
 37. 2.5. Rys 2 c.o. piwnica szkoła ZS
 38. 2.6. Rys 3 c.o. parter szkoła ZS
 39. 2.7. Rys 4 c.o. I p. szkoła ZS
 40. 2.8. Rys 5 c.o. II p. szkoła ZS
 41. 3.1. Przedmiar-przebudowa dachu dyd. SOSW
 42. 3.2. Przedmiar- ocieplenie ścian i stropu dyd. SOSW
 43. 3.3. ST-0 wymagi ogólne
 44. 3.4. ST-1 Roboty ogólnobudowlane
 45. 3.5. przebudowa dachu opis dydakt. SOSW
 46. 3.6. Projekt zagospodarowania-przeb. dachu
 47. 3.7. rzut dachu
 48. 3.8. rzut konstrukcji dachu
 49. 3.9. rzut nieużytkowego poddasza
 50. 3.10. przekrój pionowy
 51. 3.11. elewacja wejściowa i boczna
 52. 3.12. elewacja tylna i II boczna
 53. 3.13. Opis-ocieplenie ścian dydakt. SOSW
 54. 4.1. Przedmiar-ocieplenie ścian internat SOSW
 55. 4.2. Przedmiar-obróbki i rynny internat SOSW
 56. 4.3. Przedmiar -roboty bud. dach i poddasze stołówki internatu SOSW
 57. 4.4. Przedmiar-ocieplenie ścian stołówki interatu SOSW
 58. 4.5. ocieplenie internatu opis
 59. 4.6.ocieplenie stołówki opis
 60. 4.7. widok internat
 61. 4.8. elewacja I internat
 62. 4.9. elewacja II internat
 63. 4.10. elewacja III internat
 64. 4.11. roboty budowlane w obrębie poddasza bud. stoł.
 65. 4.12. EKSPERTYZA TECHNICZNA bud. stołówki SOSW
 66. 4.13. parter rzut stołówka
 67. 4.14. poddasze rzut internat
 68. 4.15. przekrój poddasze
 69. 4.16. zestawienie stolarki okiennej poddasze
 70. 4.17. elewacje stołówka z internatem
 71. 4.18. arch.elewacje stołówka z internatem
 72. 5.1. Przedmiar kotlownia i pompa ciepła internat SOSW
 73. 5.2. Przedmiar c.o. internat SOSW
 74. 5.3. 1 strona projektu c.o. internat SOSW
 75. 5.4. Opis techniczny z zest. kotłowni i pompy ciepła
 76. 5.5. errata do opisu technicznego pompy ciepła
 77. 5.6. oświadczenie o kompletności dok.
 78. 5.7. Obliczenia kotłowni
 79. 5.8. obliczenia hydrauliczne i zest c.o.
 80. 5.9. obliczenia strat ciepła budynku
 81. 5.10. Informacja BIOZ
 82. 5.11. S.T. c.o, kotłownia, pompa ciepła
 83. 5.12. rys 1-orientacja
 84. 5.13. rys 2 piwnica c.o.
 85. 5.14. rys 3 parter c.o.
 86. 5.15. rys 4 piętro 1 c.o.
 87. 5.16. rys 5 piętro 2 c.o.
 88. 5.17. rys 6 rozwiniecie c.o.
 89. 5.18. rys 7 rzut wytyczne bud. kotłownia
 90. 5.19 rys 8 schemat kotłownia
 91. 5.20 rys 9 rzut technologia kotłownia
 92. 5.21 rys 10 kominy kotłownia
 93. 5.22. rys 11 rzut gaz kotłownia
 94. 5.23. rys 12 pompa ciepła
 95. 5.24. rys 13 schemat technologiczny pompy ciepła
 96. 5.25. rys 13 schemat technologiczny pompy ciepła - zamienny
 97. 5.26. cyrkulacja - specyfikacja
 98. 5.27. dane kotła VITODENS
 99. 5.28. dane podgrzewacza Vitocel 500
 100. 5.29. karta katalogowa filtra
 101. 5.30. ładowanie
 102. 5.31. separator szlamu i powietrza
 103. 5.32. stołówka i internat
 104. 5.33. Aquapresso_PL_low
 105. 6.1. Przedmiar Starostwo Powiatowe
 106. 6.2. Ekspertyza Techniczna Starostwo P.
 107. 6.3. S. T. Starostwo P.
 108. 6.4. Opis Tech. Starostwo P.
 109. 6.5. ARCH 1 parter Starostwo P.
 110. 6.6 ARCH 2 I piętro Starostwo P.
 111. 6.7. ARCH 3 II piętro Starostwo P.
 112. 6.8. ARCH 4 rzut dachu Starostwo P.
 113. 6.9. ARCH 5 przekrój Starostwo P.
 114. 6.10. ARCH 6 elew. front Starostwo P.
 115. 6.11. ARCH 7 elew. wejście Starostwo P.
 116. 6.12. ARCH 8 zach. Starostwo P.
 117. 6.13. ARCH 9 pn. Starostwo P.
 118. 6.14 ARCH 10 detale Starostwo P.
 119. 6.15 ARCH 11 detale Starostwo P.
 120. 6.16. ARCH 12 detale Starostwo P.
 121. 6.17. Konstr.B1 dach Starostwo P.
 122. 6.18. Konstr.B2 dach Starostwo P.
 123. 6.19. IE odgrom. Starostwo P.
 124. 6.20. c.o. parter Starostwo P.
 125. 6.21. c.o. Ip. Starostwo P.
 126. 6.22. c.o. IIp. Starostwo P.
 127. 6.23. c.o. rozwinięcie Starostwo P.
 128. 6.24. schemat kotłowni Starostwo P.

Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść: