MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.36.2013.IOgłoszenie o zamówieniu-Roboty budowlane i wyposażenie obiektów dydaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Niżańskiego.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Roboty budowlane i wyposażenie obiektów dydaktycznych w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Niżańskiego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 29 maja 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 208470 - 2013.
Data publikacji 2013-05-29
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy
 4. 00.SOSW - adaptacja strychu nad Stołówką-roboty pozostałe-przedmiar
 5. 01.SOSW podjazd i winda przy łączniku - przedmiar
 6. 1.SOSW Rudnik - roboty budowlane w obrębie poddasza - opis tech.
 7. 2.rzut-parteru
 8. 3.rzut-poddasza
 9. 4.przekrój-1-budynek
 10. 5.przekrój-2-budynek
 11. 6.stolarka drzwiowa zestawienie
 12. 7.projekt instalacji-wod-kan-opis tech.
 13. 8.Instalacja kanalizacyjna-rzut poddasza
 14. 9.Instalacja wodna-rzut poddasza
 15. 10.Instal. elektr. opis
 16. 11.inst elektryczna-rzut poddasza
 17. 12.podjazd-rzut
 18. 13.PRZEKRÓJ-1-schody
 19. 14.PRZEKRÓJ-2-podjazd
 20. 15.EKSPERTYZA TECHNICZNA-SOWS - bud stołówki
 21. 16.parter-stan istniejący
 22. 17.poddasze-stan istniejący
 23. ST-0 wymagi ogólne poddasze internat SOSW
 24. ST-1 roboty ziemne
 25. ST-2 Roboty betonowe i żelbetowe
 26. ST-3 Roboty ogólnobudowlane
 27. ST-4 instalacje wewnętrzne
 28. ST-5 branża elektryczna

Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść: