MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.35.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestoeskiego przy realizacji zadania pn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Niżańskiego.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania pn: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Powiatu Niżańskiego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 3 czerwca 2013 r. w Biuletynie Informacji Publicznej pod numerem 212586 - 2013.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia poz. 6

Data publikacji 2013-06-03
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy 1
 4. Projekt umowy 2
 5. Projekt umowy 3
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: