MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.44.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1060R Ulanów - Rudnik wraz z mostem na rzece San.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej Nr 1060R Ulanów - Rudnik wraz z mostem na rzece San.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 28 czerwca 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 251130 - 2013.
Data publikacji 2013-06-28
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. projekt umowy
 4. Plan orientacyjny
 5. Karta obiektu mostowego
 6. Raport z przeglądu podstawowego obiektu mostowego

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: