MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.52.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077R Rudnik nad Sanem - Kończyce.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1077R Rudnik nad Sanem - Kończyce w miejscowości Kończyce w km 5+971 - 6+371 i w km 7+238-9+058.

Ogłoszeni o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 19 lipca 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 285280-2013.
Data publikacji 2013-07-19
 
Załączniki:

 1. Przedmiar robót
 2. Projekt budowlano-wykonawczy
 3. pzt
 4. rys2
 5. rys3
 6. rys4
 7. Usunięcie drzew i krzaków D 01.02.01
 8. 04.04.00 podbudowa z kruszyw wymagania ogólne
 9. ac 11 s ac 16 w
 10. oczyszczenie i skropienie D,04,03,01
 11. Podbudowa z tłucznia kamiennegoD.04.04.02
 12. PRACE POMIAROWE D 01.01.01
 13. profilowanie i zagęszczanie podłoża
 14. Przepusty pod koroną drogi D 03.01.01
 15. roboty ziemne wykopy D 02.01.01
 16. rozbiórka D 01.03.11 -frezowanie
 17. STAB. PODŁOŻA
 18. wymagania ogólne D 00.00.00
 19. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIAWOLA
 20. Zdjęcie humusu
 21. Ogłoszenie o zamówieniu
 22. SIWZ
 23. Projekt umowy

Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść: