MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji Zaproszenie do składania ofert - Sporządzenie na piśmie opinii o wartości nieruchomości położonych w formie operatu szacunkowego
Opis

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej

kwoty 14.000 euro


 

Tryb postępowania: ROZPOZNANIE CENOWE.

 

Przedmiot zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenie na piśmie na rzecz Zamawiającego opinii         o wartości nieruchomości w formie operatu szacunkowego.

Przedmiot szacowania stanowi:

1)   nieruchomość oznaczona numerem działki ewidencyjnej 725/3, położona na obszarze      miejscowości Łazory,

2)   nieruchomość oznaczona numerem działki ewidencyjnej 1109/1, położona na obszarze    miejscowości Bieliny. 

Cel szacowania stanowi określenie wartości nieruchomości w związku ze sprzedażą nieruchomości w drodze przetargu.
Data publikacji 2013-07-31
 
Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Formularz ofertowy
 3. Projekt umowy

Osoba, która stworzyła pozycje:   Admin 
Osoba odpowiedzialna za treść:   Anna Wołoszyn