MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.58.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nisku.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nisku.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 26 sierpnia 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 343558-2013.

UWAGA!
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert
Ofertę należy złożyć do dnia 4 września 2013 r. do godz. 10:45.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 września 2013 r. o godz. 11:00.


Odpowiedzi na zapytania - poz. 4
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - poz. 6
Odpowiedź na zapytanie - poz. 7
Data publikacji 2013-08-26
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy
 4. Odpowiedzi na zapytania
 5. Zmieniony formularz cenowy
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 7. Odpowiedź na zapytanie

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: