MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.65.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa drogi powiatowej Nr 1072R Podolszynka Ordynacka - Lipiny.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1072R Podolszynka Ordynacka - Lipiny w miejscowości Podolszynka Ordynacka, Podolszynka Plebańska, Krzeszów Górny w km 0+000 - 3+463 wraz z przebudową przepustów w km 1+250, 1+700, 2+550 - etap II.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 24 września 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 387752-2013.
Data publikacji 2013-09-24
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy
 4. Projekt wykonawczy wraz z rysunkami
 5. Przedmiar robót
 6. Specyfikacje techniczne

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: