MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.66.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Niżańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Niżańskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 27 września 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 393420-2013.

Zmiana treści SIWZ - poz. 3
Wyjaśnienia do treści SIWZ - poz. 4
Wyjaśnienia do treści SIWZ - poz. 5
Data publikacji 2013-09-27
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ wraz z załącznikami
 3. Zmiana treści SIWZ
 4. Wyjaśnienia do treści SIWZ
 5. Wyjaśnienia do treści SIWZ

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: