MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.68.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Udzielenie kredytu w wysokości 2.440.000 złotych.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Udzielenie kredytu w wysokości 2.440.000 złotych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Powiatu Niżańskiego na 2013 rok.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 15 października 2013 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 419536 - 2013.

Wyjaśnienia do treści SIWZ - poz. 21
Zmiana SIWZ - poz. 22

Data publikacji 2013-10-15
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Uchwała Nr 491/2013 Zarządu Powiatu Niżańskiego
 4. Uchwała Nr XXXIV/189/2013 Rady Powiatu Niżańskiego
 5. Bilans 2011
 6. RB 27SIV kw. 2011
 7. RB28SIVkw.2011
 8. RbN, RbZ, RbNDS IV kw.
 9. RbZIVkw. 2011 SPZZOZ
 10. Bilans 2012
 11. Rb27S IV kw. 2012
 12. Rb28S IV kw. 2012
 13. RbN RbZ RbNDS IV kw 2012
 14. Rb Z IV kw SPZZOZ
 15. Rb 27S II kw. 2013
 16. Rb 28S II kw. 2013
 17. RbN II kw.2013
 18. Rb NDS II kw. 2013
 19. Rb Z II kw.
 20. Rb Z II kw. 2013 SPZZOZ
 21. Wyjaśnienia do treści SIWZ
 22. Zmiana SIWZ
 23. Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu
 24. załącznik do uchwały Nr 491/2013

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: