MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.73.2013.I Ogłoszenie o zamówieniu-Dostawa pomocy dydaktycznych.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby wyposażenia pracowni zawodowych w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w ramach projektu pn: Podkarpacie stawia na zawodowców, którego partnerem jest Powiat Niżański, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 października 2013 r. pod numerem 436736-2013.

UWAGA!
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert do dnia 8 listopada 2013 r. do godz. 10:45,
Otwarcie ofert w dniu 8 listopada 2013 r. o godz. 11:00.

Zmiana treści SIWZ - poz. 4
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - poz. 5


Data publikacji 2013-10-25
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekty umów
 4. Zmiana SIWZ
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: