MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.5.2014.I Ogłoszenie o zamówieniu Przebudowa mostu w km 2+224,66 wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1078R Rudnik-Pikuły.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Przebudowa mostu w km 2+224,66 wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej Nr 1078R Rudnik-Pikuły.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 59034-2014 w dniu 19 lutego 2014 r.

Wyjaśnienia do treści SIWZ - poz. 1
Wyjaśnienia do treści SIWZ - poz. 3
Opinia geotechniczna - poz. 2
Data publikacji 2014-02-19
 
Załączniki:

 1. Wyjaśnienia do treści SIWZ
 2. Opinia geotechniczna
 3. Wyjaśnienia do treści SIWZ
 4. Ogłoszenie o zamówieniu
 5. SIWZ
 6. Projekt umowy
 7. Rozbiórka mostu
 8. Przedmiar robót
 9. rys. 1
 10. rys. 2
 11. rys. 3
 12. Specyfikacja techniczna
 13. Budowa mostu
 14. Przedmiar robót
 15. Orientacja
 16. Sytuacja
 17. Rys. ogólny
 18. rys. 1
 19. rys. 2
 20. rys. 3
 21. rys. 4
 22. rys. 5
 23. rys. 6
 24. rys. 7
 25. Odwodnienia
 26. Rys. kanalizacji
 27. Rys. kapy chodnikowej
 28. Rys. płyty przejściowej
 29. Rys. balustrady stalowej
 30. rys. umocnienia rzeki
 31. Specyfikacja techniczna - budowa mostu
 32. Opis dojazdy
 33. Przedmiar robót
 34. orientacja
 35. sytuacja
 36. rys. 1
 37. rys. 2
 38. Specyfikacja techniczna

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: