MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nr pozycji 0
Nazwa pozycji PPP.241.9.2014 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji specjalisty do spraw rozliczeń finansowych
Opis PPP.241.9.2014 Zaproszenie do składania ofert na pełnienie funkcji specjalisty do spraw rozliczeń finansowych w ramach projektu "Niżański program wspierania szkół", Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
Data publikacji 2014-03-04
 
Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Projekt umowy

Osoba, która stworzyła pozycje:  Dorota Rabińska Dorota Rabińska
Osoba odpowiedzialna za treść:  Dorota Rabińska Dorota Rabińska