MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.15.2014.I Ogłoszenie o zamówieniu Zakup książek oraz filmów edukacyjnych na potrzeby wyposażenia pracowni doradztwa zawodowego w ramach projektu.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Zakup książek oraz filmów edukacyjnych na potrzeby wyposażenia pracowni doradztwa zawodowego w ramach projektu pn.: Podkarpacie stawia na zawodowców, którego partnerem jest Powiat Niżański, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 27 marca 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 104584-2014.

UWAGA!
Zmiana treści SIWZ - poz. 4
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - poz. 5
Zmiana treści SIWZ - poz. 6
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - poz. 7
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Termin składania ofert do dnia 11 kwietnia 2014 r. do godz. 10:45.
Otwarcie ofert w dniu 11 kwietnia 2014 r. o godz. 11:00

Data publikacji 2014-03-27
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekty umów
 4. Zmiana treści SIWZ
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 6. Zmiana treści SIWZ
 7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: