MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.19.2014.I Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1038RMajdan Golczański - Golce wraz z przebudową przepustów.
Opis
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1038R Majdan Golczański - Golce w miejscowości Golce w km 8+140 - 10+285 wraz z przebudową przepustów w km 8+263,8, 8+458, 10+141.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 117160-2014 w dniu 7 kwietnia 2014 r.
Data publikacji 2014-04-07
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy
 4. Przedmiar robót
 5. Założenia do przedmiaru
 6. Opis techniczny
 7. Plan sytuacyjny 1
 8. Plan sytuacyjny 2
 9. Plan sytuacyjny 3
 10. Plan sytuacyjny 4
 11. Plan sytuacyjny 5
 12. Przekroje typowe
 13. Przekroje typowe przepust
 14. Przekroje typowe przepust
 15. Specyfikacja techniczna
 16. Orientacja

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: