MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.14.2014.I Ogłoszenie o zamówieniu-Termomodernizacja budynków PUP i ZDP w w Nisku,
Opis Przetarg nieograniczony pn: Termomodernizacja budynków:
Zadanie Nr 1 "Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku".
Zadanie Nr 2 "Termomodernizacja budynku Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku".


Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 8 kwietnia 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 119186-2014.

Wyjaśnienia do treści SIWZ - poz. 11
Data publikacji 2014-04-08
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy - Zadanie Nr 1
 4. Projekt umowy - Zadanie Nr 2
 5. Przedmiar robót - Powiatowy Urząd Pracy w Nisku
 6. Przedmiar robót - Zarząd Dróg Powiatowych w Nisku
 7. Rys. docieplenie
 8. Plan BIOZ
 9. Specyfikacja techniczna
 10. Specyfikacja techniczna
 11. Wyjaśnienia do treści SIWZ

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: