MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.20.2014.I Ogłoszenie o zamówieniu -Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków .
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Wólka Kusze, Kusze, Sieraków i Derylaki położonych w jednostce ewidencyjnej Harasiuki.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 11 kwietnia 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 125156-2014.
Data publikacji 2014-04-11
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy
 4. Warunki techniczne
 5. Mapa

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: