MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.21.2014.I Ogłoszenie o zamówieniu-Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół w ramach projektu.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Organizacja praktyk zawodowych dla uczniów Zespołu Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem w ramach projektu pn: Podkarpacie stawia na zawodowców, którego Partnerem jest Powiat Niżański, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 7 maja 2014 r. pod numerem 152960-2014.

UWAGA!
Zmiana treści SIWZ - poz. 5
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - poz. 6

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Składanie ofert do dnia 16 maja 2014 r. do godz. 10:45.
Otwarcie ofert w dniu 16 maja o godz. 11:00.

Data publikacji 2014-05-07
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekty umów
 4. Załącznik nr 4 - logo
 5. Zmiana treści SIWZ
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: