MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.30.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Opracowanie dokumentów - Program Ochrony Środowiska wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.
Opis
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro

Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia: Wykonanie opracowania dokumentów o nazwie "Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego na lata 2014 - 2017 z uwzględnieniem lat 2018 - 2021" oraz "Prognozy Oddziaływania na Środowisko Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego na lata 2014 - 2017 z uwzględnieniem lat 2018 - 20121".

Wyjaśnienia do treści zaproszenia - poz. 3

Data publikacji 2014-05-21
 
Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Projekt umowy
 3. Wyjaśnienia do treści zaproszenia do składania ofert

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: