MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.32.2014.I Ogłoszenie o zamówieniu-Pełnienie funkcji szkolnego opiekuna stażu.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Pełnienie funkcji szkolnego opiekuna stażu w czasie realizacji staży zawodowych dla uczniów w ramach projektu pn: Podkarpacie stawia na zawodowców, którego partnerem jest Powiat Niżański, realizowanego w ramach europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 12 czerwca 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 199556-2014.
Data publikacji 2014-06-12
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekty umów
 4. Załącznik - logo
 5. Załącznik 7
 6. Załącznik8
 7. Załącznik9
 8. Załącznik 10
 9. Załącznik 11
 10. Załącznik 12
 11. Załącznik13
 12. Załącznik 14
 13. Załącznik 15
 14. Załącznik 16

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: