MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.27237.2014.I Ogłoszenie o zamówieniu -Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowań specjalistycznych do RCEZ w Nisku w ramach projektu.
Opis
Przetarg nieograniczon pn: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowań specjalistycznych do Regionalnego Centrum edukacji Zawodowej w Nisku w ramach projektu pn: Podkarpacie stawia na zawodowców, którego Partnerem jest Powiat Niżański, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 8 lipca 2014 r . w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 228772 - 2014.

Załączniki cenowe do formularza ofertowego - poz. 4
Data publikacji 2014-07-08
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekty umów
 4. Załącznik cenowy

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: