MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.45.2014.I Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1063R Ulanów-Wólka Bielińska w miejscowości Ulanów, Glinianka, Wólka Bielińska wraz z przebudową przepustów.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1063R Ulanów - Wólka Bielińska w miejscowości Ulanów, Glinianka, Wólka Bielińska w km 0+008 - 1+700 i w km 3+700 - 4+100 wraz z przebudową przepustów w km 1+579, 3+817, 3+925.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 22 sierpnia 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 279924-2014.
Data publikacji 2014-08-22
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy
 4. Opis techniczny
 5. Przedmiar robót
 6. Przekrój 1
 7. Przekrój 2
 8. Przekrój 3
 9. Przekrój 4
 10. Przekrój 5
 11. Rys. 1
 12. Rys. 2
 13. Rys. 3
 14. Rys. 4
 15. Rys. 5
 16. Rys. 6

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: