MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.49.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Sporządzenie na piśmie opinii o wartości nieruchomości.
Opis
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro

Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia: Sporządzenie na piśmie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych w związku z aktualizacją opłat rocznych tytułu użytkowania wieczystego.
Data publikacji 2014-09-11
 
Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert-
 2. Oferta
 3. Projekt umowy
 4. Warunki techniczne

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: