MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.54.2014.I Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa drogi powiatowej Nr 1085R Jata - Zalesie - Sójkowa w miejscowości Jata, Sójkowa w km 0+008 - 1+314.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1085R Jata - Zalesie - Sójkowa w miejscowości Jata, Sójkowa w km 0+008 - 1+314.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6 października 2014 r. pod numerem 330774-2014.
Data publikacji 2014-10-06
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy
 4. Przedmiar robót
 5. Opis techniczny
 6. Orientacja
 7. Sytuacja
 8. Przekroje normalne
 9. Szczegóły konstrukcyjne
 10. Specyfikacja techniczna

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: