MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
OFERTY PRACY
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.55.2014.I Ogłoszenie o zamówieniu-Utworzenie baz danych GESUT i BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej Rudnik nad Sanem - miasto.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: utworzenie baz danych: GESUT i BDOT500 dla jednostki ewidencyjnej Rudnik nad Sanem - miasto.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 7 października 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 331820 - 2014.

UWAGA!
Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Składanie ofert do dnia 22 października 2014 r. do godz. 10:45.
Otwarcie ofert w dniu 22 października 2014 r. o godz. 11:00.


Wyjaśnienia do treści SIWZ - poz. 5
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - poz. 6
Data publikacji 2014-10-07
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy
 4. Warunki techniczne
 5. Wyjaśnienia do treści SIWZ
 6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: