MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.58.2014.I Zaproszenie do składania ofert-Demontaż, transport i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z pokrycia dachowego budynku magazynowego warsztatów szkolnych.
Opis
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE
Przedmiot zamówienia: Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z pokrycia dachowego budynku magazynowego warsztatów szkolnych należącego do Zespołu Szkół im. Gen.Władysława Sikorskiego ul. Piłsudskiego 28, 37 - 420 Rudnik nad Sanem.


Data publikacji 2014-10-09
 
Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Projekt umowy
 3. Przedmiar robót

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: