MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.61.2014.I Ogłoszenie o zamówieniu-Trasy rowerowe w polsce Wschodniej-wykonanie dokumentacji projetowej.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: "Trasy rowerowe w Polsce wschodniej" - wykonanie dokumentacji projektowej alternatywnego odcinka trasy rowerowej łączącego województwa świętokrzyskiego z województwem lubelskim poprzez północną część województwa podkarpackiego.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 16 października 2014 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 345030 - 2014.

Wyjaśnienia do treści SIWZ - poz. 96
Data publikacji 2014-10-16
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy
 4. Załącznik nr 5 - opis przedmiotu zamówienia
 5. Legenda
 6. Przebieg trasy rowerowej - Gmina Harasiuki - zał. 1
 7. Przebieg trasy - zał. 2
 8. Przebieg trasy - zał 3
 9. Przebieg trasy - zał. 4
 10. Przebieg trasy - zał. 5
 11. Przebieg trasy - zał. 6
 12. Przebieg trasy rowerowej Gmina Jarocin - zał. 1
 13. Przebieg trasy - zał. 2
 14. Przebieg trasy - zał. 3
 15. Przebieg trasy - zał. 4
 16. Przebieg trasy - zał. 5
 17. Przebieg trasy - zał. 6
 18. Przebieg trasy - zał. 7
 19. Przebieg trasy rowerowej Gmina Ulanów - zał. 1
 20. Przebieg trasy - zał. 2
 21. Przykładowy przekrój
 22. Oznakowania "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej"
 23. Wykaz działek
 24. Standardy dla trasy rowerowej PORPW
 25. zdjęcie 1
 26. zdjęcie 2
 27. zdjęcie 3
 28. zdjęcie 4
 29. zdjęcie 5
 30. zdjęcie 6
 31. zdjęcie 7
 32. zdjęcie 8
 33. zdjęcie 9
 34. zdjęcie 10
 35. zdjęcia 11
 36. zdjęcia 12
 37. zdjęcia 13
 38. zdjęcie 14
 39. zdjęcie 15
 40. zdjęcie 16
 41. zdjęcie 17
 42. zdjęcie 18
 43. zdjęcie 19
 44. zdjęcie 20
 45. zdjęcie 21
 46. zdjęcie 22
 47. zdjęcie 23
 48. zdjęcie 24
 49. zdjęcie 25
 50. zdjęcie 26
 51. zdjęcie 27
 52. zdjęcie 28
 53. zdjęcie 29
 54. zdjęcie 30
 55. zdjęcie 31
 56. zdjęcie 32
 57. zdjęcie 33
 58. zdjęcie 34
 59. zdjęcie 35
 60. zdjęcie 36
 61. zdjęcie 37
 62. zdjęcie 38
 63. zdjęcie 39
 64. zdjęcie 40
 65. zdjęcie 41
 66. zdjęcie 42
 67. zdjęcie 43
 68. zdjęcie 44
 69. zdjęcie 45
 70. zdjęcie 46
 71. zdjęcie 47
 72. zdjęcie 48
 73. zdjęcie 49
 74. zdjęcie 50
 75. zdjęcie 51
 76. zdjęcie 52
 77. zdjęcie 53
 78. zdjęcie 54
 79. zdjęcie 55
 80. zdjęcie56
 81. zdjęcie 57
 82. zdjęcie 58
 83. zdjęcie 59
 84. zdjęcie 60
 85. zdjęcie 61
 86. zdjęcie 62
 87. zdjęcie 63
 88. zdjęcie 64
 89. zdjęcia 65
 90. zdjęcie 66
 91. zdjęcie 67
 92. zdjęcie 68
 93. zdjęcie 69
 94. zdjęcie 70
 95. zdjęcie 71
 96. Wyjaśnienia do treści SIWZ

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: