MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.5.2015.I Zaproszenie do składania ofert-Budowa platformy z szybeme samonośnym w budynku SOSW w Rudniku nad Sanem.
Opis
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30 000 euro

Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE.
Przedmiot zamówienia: Budowa platformy z szybem samonośnym do pionowego transportu osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, będącej w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rudniku nad Sanem.
Data publikacji 2015-03-11
 
Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Projekt umowy
 3. Przedmiar robót
 4. Konstrukcja fundam. windy zewn.
 5. Winda zewn. fundament
 6. Winda zewn. parter
 7. Winda zewn. piętro
 8. Winda zewn. przekrój
 9. Plan sytuacyjny
 10. ST0
 11. ST1
 12. ST2
 13. ST3
 14. Wyjaśnienia do zapytania ofertowego

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: