MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.9.2015.I Zaproszenie do składania ofert-Pełnienie funkcji Inspektora NAdzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania: Budowa platformy z szybem samonośnym.
Opis
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
na wykonanie zamówienia o wartości netto nie przekraczającej kwoty 30.000 euro

Tryb postępowania: ZAPYTANIE OFERTOWE.
Przedmiot zamówienia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania: "Budowa platformy z szybem samonośnym do pionowego transportu osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, będącej w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rudniku nad Sanem".
Data publikacji 2015-03-24
 
Załączniki:

 1. Zaproszenie do składania ofert
 2. Projekt umowy

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: