MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.14.2015.I Ogłoszenie o zamówieniu Przeprowadzenie w ZS w Rudniku nad Sanem i ZS w Jeżowem kursów w ramach projektu.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Przeprowadzenie w Zespole Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem kursu prawa jazdy kategorii B dla uczniów Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem oraz przeprowadzenie w Zespole Szkół im. ks. Stanisława Staszica w Jeżowem kursu operatora wózka widłowego dla uczniów Zespołu Szkół w Jeżowemw ramach projektu pn.: Podkarpacie stawia na zawodowców”, którego Partnerem jest Powiat Niżański, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX, Działanie 9.2 Podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 6 maja 2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 104582-2015.
Data publikacji 2015-05-06
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy - 1
 4. projekt umowy - 2

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: