MENU
OGŁOSZENIA
PETYCJE
WŁADZE POWIATU I BUDŻET
WYBORY SAMORZĄDOWE 2014
NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
STAROSTWO
STATUT
MIENIE POWIATU
STRATEGIA ROZWOJU
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
PRZETARGI
Działalność Lobbingowa
INFORMACJE O KONTROLACH
UCHWAŁY
PRAWO MIEJSCOWE
FUNDUSZE UNIJNE
SŁUŻBY, INSPEKCJE, STRAŻE
STOWARZYSZENIA
FUNDACJE
E-URZĄD SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW
MOJA SPRAWA
UDOSTĘPNIANIE INF. PUBLICZNEJ
BIURO RZECZY ZNALEZIONYCH
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA
SZUKAJ
ARCHIWUM
INSTRUKCJA OBSŁUGI
STATYSTYKA
SZUKAJ ZMIAN
REDAKCJA
LOGOWANIE
    ARCHIWUM
 
Grupa: ARCHIWUM
Nazwa pozycji GM.272.22.2015.I Ogłoszenie o zamówieniu-Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1069R od drogi 858-Krzeszów w m. Kusze.
Opis
Przetarg nieograniczony pn: Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej Nr 1069R od drogi 858 - Krzeszów w miejscowości Kusze.

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w dniu 10 czerwca 2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 139020-2015.

Uwaga! zmiana terminu składania i otwarcia ofert.
Składanie ofert do dnia 2 lipca 2015 r. do godz. 10:45.
Otwarcie ofert w dniu 2 lipca 2015 r. o godz. 11:00.
Zmiana - poz. 35.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - poz. 36
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia poz. 37
Zmiana i wyjaśnienia do treści SIWZ - poz. 38
Data publikacji 2015-06-10
 
Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Projekt umowy
 4. Przedmiar robót
 5. Plan sytuacyjny
 6. Widok z boku
 7. Przekrój poprzeczny
 8. Plan tyczenia
 9. Zał. 5
 10. Zał. 6
 11. Zał.7
 12. Zał. 8
 13. Zał. 9
 14. Zał. 10
 15. Zał. 11
 16. Zał. 12
 17. Zał. 13
 18. Zał. 14
 19. Zał. 15
 20. Zał.16
 21. Zał. 17
 22. Zał. 18
 23. Zał. 19
 24. Opis techniczny
 25. Sprawozdanie
 26. Zał. 1
 27. Zał. 2
 28. Zał. 3.1
 29. Zał. 3.2
 30. Zał. 3.3
 31. Zał. 3.4
 32. Zał. 4
 33. Zał. 5
 34. Specyfikacja techniczna
 35. Zmiana treści SIWZ
 36. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 37. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 38. Zmiana i wyjaśnienia treści SIWZ

Osoba, która stworzyła pozycje:   Anna Wołoszyn
Osoba odpowiedzialna za treść: